Bassin

Vand giver liv og ro, og med billedkunstner Morten Bech Jensens skulptur er det muligt at komme helt tæt på vandet i bassinet og mærke roen ved Kanalen i Næstved.

I gamle dage var havnen det primære udvekslingssted for en by. Det sted, hvor der kom ideer og nyheder ind fra verden udenfor, og vandskulpturen er skabt som en hyldest til Næstved By og Næstved Havn, såvel som til den mytologi og historie, der knytter sig til områderne og det lokalsamfund, Morten Bech Jensen selv er vokset op i.

Skulpturen opføres som et muret bassin, hvor en træbro skaber passage på tværs og deler bassinet i to, og på en lille ø midt i vandet vokser et frodigt sølvpiletræ.

Ved siden af bassinet opføres murede stensøjler, der øverst forbindes med to træbjælker

Søjlerne leder tankerne hen på en akvædukt, en vandvej, der ligesom kanalen fører fra havnen og ud i verden. Samtidig repræsenterer buerne mellem søjlerne Susåens bugtende vej med sit udløb i Næstved Havn, et motiv der indgår i Næstveds byvåben, og som også gengives i søjlernes form og bassinets bugtende kanter.

Søjlerne har også en arkitektonisk funktion, der bidrager til at skabe et ‘rum’ i rummet og sammen med bassinet opleves skulpturen som et mikrokosmos, der spiller på dynamikken mellem rå, hårde mursten, det flydende, livgivende vand, og naturen i form af sølvpilen i bassinet. Alt sammen med klare referencer til Næstved Havn, Susåen, lokalmiljøet og historien.

De røde flere hundrede år gamle munkesten, som bassinet og søjlerne er muret op af, er en tydelig reference til de store, vigtige bygningsværker i lokalområdet, der har været med til at definere Næstved: Herlufsholm med klosterkirken, Maglemølle, havnens og byens tidligere store livsnerve, ligesom skulpturen er en hilsen til Boderne, Danmarks ældste bevarede rækkehuse, og det murede bassin, springvand og sokkel på Hjultorvet i Næstved, hvor rytterstatuen af Peder Bodilsen står.

Med alle disse aspekter fremstår vandskulpturen på havnepromenaden som et vartegn for byen, havnen og dens liv, fortid og fremtid.

Skulpturen er opført i foråret 2024 af 30 danske og tyske håndværkerelever og lærlinge som en del af et EU-støttet uddannelsesprojekt.

Projektet har involveret elever og lærlinge fra  EUC Sjælland, erhvervsakademi Zealand, Emil-Possehl-Schule og Innung des Baugewerbes i Lübeck samt fra de to Næstved-firmaer Holbøll A/S og Hansen & Andersen A/S.

Skulpturprojektet er gennemført med støtte fra Borgerprojektfonden under EU-programmet Interreg Deutschland-Danmark.

Byggematerialerne er støttet af Tuborgfondet, Brand af 1848 Fond, Ulrik og Erik Hoff-Clausens Familiefond og XL-BYG Meding – Dit lokale byggemarked i Næstved.

Indviet
7. juni 2024

Kunstner
Morten Bech Jensens