Kristian Nesgaard

Kristian Nesgaard (1924-2013) var autodidakt stenkunstner. Han boede i mange år i Stavreby på Jungshoved. Først da han blev pensioneret, tog kunsten for alvor fat i ham. I de sidste 12 år, han boede i Stavreby, blev stenene en passion for ham. Senere flyttede Kristian Nesgaard til Rønnebæk ved Næstved, hvor han fortsatte sit virke som stenkunstner og tilbragte sine sidste år.

Skulpturen, som nu er opstillet på Havnepromenaden, er doneret Skulpturparken af Kristian Nesgaards to sønner, Jacob og Erik Nesgaard.