Historien

Foreningen Skulpturpark Næstved Havnepromenade har siden 2019 bidraget til at forene oplevelsen af kunst og kultur med friluftsliv og naturoplevelser langs den nyanlagte havnepromenade i Næstved.

Havnepromenaden blev indviet i september 2015 og består af en cykel- og gangsti langs Kanalvej fra Havnegade til Dokken og Roklubben. På strækningen er der græsskråninger, et nyt kajanlæg og bænke.

I 2016 samledes en gruppe af ildsjæle og lokale kunstnere fra Næstved i en skulpturgruppe med det formål at skabe et forløb med skulpturer på græsarealerne langs havnepromenaden. Dette initiativ førte i juli 2019 til oprettelsen af den almennyttige forening Skulpturpark Næstved Havnepromenade med advokat Nils Byskov-Ottosen som formand.

Foreningen har siden videreført skulpturgruppens oprindelige tanker og ideer om etableringen af en skulpturpark ved havnepromenaden langs Kanalvej i den inderste, bynære del af Næstved Kanal og havnen.

En af foreningens målsætninger er at bidrage til udviklingen af Næstved Havn som et kulturelt kraftcenter i synergi med det blomstrende kunstliv, som er under udvikling på den tidligere Maglemølle Papirfabrik. Foreningens arbejde foregår i tæt samarbejde med Næstved Havn, der er en kommunal selvstyrehavn ejet 100% af Næstved Kommune. Næstved Havn er ejer af græsarealerne ved havnepromenaden, og foreningen har indgået en aftale med bestyrelsen for Næstved Havn om opstilling af foreløbig ni skulpturer langs havnepromenaden.

I aftalen indgår, at foreningen Skulpturpark Næstved Havnepromenade udvælger og sikrer finansiering, udførelse og opstilling af skulpturerne, mens Næstved Havn sørger for vedligeholdelse af skulpturerne og områderne omkring deres placering.